fotografie ©libertatea.ro

EDIT: În amplul răspuns formulat de Casa Națională de Pensii Publice, președintele acesteia, Robert Stănescu, a expus în întregime cadrul legal în baza căruia se calculează în momentul de față contribuțiile la sistemul național de pensii publice. Acesta a admis că există mai multe nemulțumiri care nu au fost încă adresate și a spus că acestea sunt luate în vedere la nivel ministerial în inițiativa de a lansa o nouă lege a pensiilor care să elimine inechitățile dintre generațiile de pensionarii actuali, cât și acele aspecte legate de legea actuală care au stârnit nemulțumiri și interpretări diferite. Răspunsul detaliat îl puteți găsi la următorul link.


Având în vedere că:

1) legislaţia sistemului public de pensii se organizează şi funcţionează pe baza principiului contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

2) în sistemul public, dreptul de pensie este un drept individual, iar cuantumul pensiei este calculat în funcţie de perioada de contribuţie şi de nivelul veniturilor realizate de fiecare persoană în timpul vieţii active;

3) există o practică neunitară în ceea ce priveşte problematica formelor de retribuire obţinute în acord global;

4) există Decizia nr. 19/2011 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind recursul în interesul legii, referitor la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat;

5) prin Decretul nr. 389/1972 s-a reglementat faptul că angajatorii au fost obligaţi să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de personalul lor salariat, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri, chiar dacă sumele obţinute în acord global nu au constituit sporuri cu caracter permanent;

6) în temeiul dispoziţiilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 13 lit. c), art. 21, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 35/1997, Avocatul Poporului a formulat o recomandare Casei Naţionale de Pensii în vederea iniţierii demersurilor legale în scopul modificării dispoziţiilor înscrise la Anexa nr. 15 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice aprobate de H.G. nr. 257, din 20 martie 2011, potrivit cu care nu sunt luate în calcul, la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sumele reprezentând „acord global”, şi recunoaşterii drepturilor care se cuvin persoanelor care au realizat venituri în acord global, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

L-am rugat pe Robert Stănescu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, să îmi comunice care este stadiul implementării recomandării formulate de Avocatul Poporului, ţinând cont de faptul că principiul contributivităţii, consacrat de prevederile art. 2 din Legea nr. 263/2010, trebuie să primeze faţă de orice alte argumente ale caselor de pensii, întrucât soluţia contrară ar însemna încălcarea unui principiu de bază al sistemului de asigurări sociale, cu consecinţa generării unei grave dezavantajări a persoanelor care au fost retribuite în acord global şi care au realizat venituri mai mari decât cele prevăzute în carnetul de muncă.

Am solicitat răspuns scris și vă voi comunica de informațiile furnizate de Casa Națională de Pensii Publice de îndată ce le voi primi.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *