EDIT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale a oferit un amplu răspuns în care explică detaliat care este metoda de implementare creșterilor salariale pentru personalul implicat în proiecte cu fonduri europene nerambursabile. Pe scurt, aceștia pot beneficia de o creștere cu până la maximum 50% a salariului de bază, iar procentul este stabilit în funcție de numărul de ore lucrate: până la 20 de ore – 10%, între 21-40 de ore – 20%, între 41-60 de ore – 30%, între 61-80 de ore – 40%, peste 80 de ore – 50%. Rambursarea se face pe baza fișelor de pontaj, pentru fiecare proiect în parte. Mai multe detalii găsiți la linkul următor.


Majorările salariale ale personalului care face parte din echipele de implementare a proiectelor cu fonduri europene nerambursabile sunt prevăzute în Art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017. Astfel, potrivit legii, „personalul din instituțiile şi/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect”.

Aceeași modalitatea de aplicare a majorării este cuprinsă și în Hotărârea de Guvern nr. 325/2018, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Totuși, aceste prevederi nu sunt suficient de lămuritoare pentru modul cum pot fi efectuate, concret, majorările în cauză. Menționez că atunci când am cerut precizări în acest sens Ministerului Finanțelor Publice mi s-a indicat să solicit un punct de vedere Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Prin urmare, l-am rugat pe domnul ministru să îmi aducă lămuriri suplimentare legate de câteva chestiuni care pun în dificultate, din acest punct de vedere, instituțiile de învățământ superior:

1. Care este metodologia de acordare a majorării salariale pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile?

2. Care este modalitatea de decontare a majorărilor salariale şi care este sursa de finanțare a acestora?

Am solicitat un răspuns scris și vi-l voi prezenta de îndată ce-mi va fi înaintat.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *