EDIT: Într-un răspuns semnat de secretarul de stat Attila György se precizează faptul că metodologia de calcul pe care am formulat-o în întrebare nu este cea corectă în astfel de cazuri, majorarea cu 50% a salariilor urmând a se aplica la salariul de bază, nu la cuantumul orelor desfășurate în cadrul proiectului. Totodată, aceștia au mai menționat că, deși nu intră integral în atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice, astfel de cheltuieli eligibile ar trebui să fie suportate din bugetul proiectului implementat. Pentru clarificări, mi-a fost recomandat să adresez o întrebare similară și către Ministerul Muncii, lucru pe care îl voi face în perioada imediat următoare. Mai multe informații puteți găsi consultând răspunsul complet oferit pe pagina Senatului la acest link.


Anul trecut a fost adoptată Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care, la Art. 16, prevede majorarea salariilor de bază pentru salariații din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Astfel, această categorie de personal beneficiază de „majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcție, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect”.

Însă metodologia de aplicare a prevederilor de mai sus nu este clară.

Consider în acest sens un exemplu concret – un salariat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu funcția de bază de Administrator financiar cu studii superioare, grad I, gradația de vechime în muncă 5, care a fost nominalizat pentru a face parte din trei (3) echipe de proiecte cu finanțare europeană, nerambursabilă (P1 – 10 ore/lună; P2 – 15 ore/lună şi P3 – 56 de ore pe lună), cu un total de 81 de ore efectuate pentru activitatea din aceste proiecte.

Funcția din cadrul fiecărui proiect este de Responsabil financiar. Salariul de bază aferent acestei funcții de bază este, conform Anexei nr. I, din Legea cadru nr. 153/2017, de 4.464 lei. În luna octombrie 2018 a lucrat 184 ore, din care 103 ore la funcția de bază și 81 de ore în cadrul proiectelor.

În aceste condiții, calculul majorării salariale cu 50% ar fi acesta:

Salariul de bază la funcția de bază / Număr total ore lucrate = 4464 /184 =24,26 lei/oră;

Bază calcul pentru majorarea salarială de 50% = 81 ore * 24,26 lei / oră = 1965 lei;

Cuantum total majorare salarială 50% = 1965 * 50% = 983 lei

Având în vedere cele menționate anterior, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți, pentru edificare, punctual, la câteva întrebări:

  1. Metoda de calcul din exemplul prezentat este corectă?
  2. Care este modul de evidențiere – capitolul, titlul, articolul bugetar și alineatul în care se înregistrează aceste cheltuieli?
  3. Care este metodologia de decontare a acestor cheltuieli (se decontează din sumele alocate mai întâi pentru funcția  de bază și apoi se recuperează din fondurile alocate fiecărui proiect european sau se decontează direct din fondurile alocate pentru fiecare proiect în parte)?

Am solicitat un răspuns scris și vi-l voi aduce în vedere de îndată ce îmi va fi prezentat.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *