Universitatea Apollonia din Iași

EDIT: În răspunsul oferit de Ministerul Educației Naționale se explică faptul că situația Universității Apollonia este, la momentul actual, la limita legalității. În urma evaluărilor succesive ale ARACIS, așa cum am arătat și în întrebarea adresată ministerului de resort, au existat programe care au primit calificativul Neîncredere și care sunt intrate în lichidare, cum este cazul programului de licență Medicină Dentară. În ceea ce privește acreditarea universității de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în urma evaluării din iulie 2017, universitatea a primit calificativul „Grad de încredere limitat”, ceea ce implică solicitarea unei noi evaluări la nivelul anului 2019, în urma căreia să se determine dacă neregulile semnalate au fost corectate, altfel, urmând a fi declanșat procesul de lichidare. Mai mult detalii puteți găsi în răspunsul semnat de Liviu Pop, ministru al Educației.


Universitatea Apollonia din Iași a fost vizitată, în ultimii ani, de mai multe comisii ale Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS). De fiecare dată, raportul acestor comisii nu a fost unul deloc pozitiv, după ultimele două vizite comisiile ARACIS recomandând intrarea în lichidare a mai multor programe de studii și stabilirea calificativului „Lipsă încredere“, fapte ce trebuiau să ducă, inevitabil, la intrarea în lichidare a întregii instituții de învățământ superior.

În mod concret, ultimul raport oficial întocmit de către o comisie de evaluare ARACIS, publicat și pe site-ul instituției, vorbește despre o serie de nereguli care sunt incompatibile cu principiile morale și etice ale funcționării unei instituții de învățământ superior. Au fost semnalate nereguli precum înmatricularea studenților direct în anii mai mari, unii chiar direct în ultimul an, prin transfer și echivalare de studii de la alte universități, depășindu-se atât capacitatea de școlarizare stabilită în urma evaluării ARACIS, cât și numărul de locuri alocat universității prin Hotărâre de Guvern în anul respectiv. Însă, în rapoartele întocmite de comisiile de evaluare sunt menționate și alte chestiuni, mult mai grave, descoperite la nivelul registrelor matricole: corecturi peste corecturi în dreptul denumirilor disciplinelor, numărului de ore și al notelor studenților; chiar și mediile lor sunt modificate repetat, iar pagini întregi din registrele anilor 2013-2014 și 2014-2015 au fost completate „în alb”, ştampilate, semnate, cu număr matricol și plan de învățământ atribuite unor rubrici goale, fără nume ale studenților.

Problemele continuă și la nivel corpului profesoral, unde comisia nu a identificat suficiente cadre didactice care să aibă titlul de conferențiar sau de profesor pentru a fi respectate normele ARACIS. Iar la ultima evaluare s-a scos în evidență faptul că în Carta Universității i se oferă președintelui acesteia o funcție ce nu există, practic, în Legea Educației, mai multă putere decât rectorului.

Toate aceste probleme au fost semnalate încă din luna februarie a anului 2015, iar până astăzi Universitatea Apollonia a bifat încă trei noi runde de admitere, deși există declarații în presă ce datează încă din 2011, ale președintelui ARACIS, prof. univ. dr. Ioan Curtu, care invocă starea de ilegalitate în care se află instituția.

L-am rugat pe ministrul Liviu Pop să îmi prezinte care este cadrul legal pe baza căruia Universitatea Apollonia din Iași funcționează în acest moment și să îmi spună care este stadiul analizării evaluării realizată de ARACIS în 2015, care a fost înaintată, după finalizarea procedurilor de contestație, încă din iulie 2015 Ministerului Educației Naţionale, pentru a se lua măsurile care se impun. De asemenea, vă rog să îmi transmiteți dacă a fost trimis în ultimul an Corpul de control al Ministrului Educației Naţionale la Iași, pentru a evalua situația universității și care au fost concluziile acestui organism.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *