Palatul Culturii Iași

fotografie ©palatulculturii.ro

EDIT: În răspunsul oferit de către George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale, se precizează faptul că „Regulamentul cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă deosebite, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare CULTURĂ” a fost supus dezbaterii publice și avizat de celelalte ministere ale Guvernului. Cum acesta din urmă s-a schimbat, procesul de avizare interministerială urmează să fie reluat înainte de a intra în vigoare. Voi urmări acest proces îndeaproape pentru a observa exact modificările ce vor fi aduse. Mai multe detalii puteți găsi în răspunsul semnat de ministrul culturii.


În cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași își desfășoară activitatea personal de specialitate: muzeografi, restauratori, conservatori, supraveghetori. Aceştia se regăsesc în Anexa III (familia ocupațională CULTURĂ), capitolul III – Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România, dar și ca personal contractual – funcții comune – în Anexa VIII din LEGEA-CADRU nr. 153, din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Acest personal de specialitate își desfășoară activitatea în sistemul muzeelor publice din România și lucrează permanent în:
locuri în perimetrul cărora se dezvoltă diverse pulberi vătămătoare, există riscuri biologice și microbiologice;
– spații în care efectuează procedee de restaurare și conservare la care se folosesc substanțe toxice;
– încăperi în perimetrul cărora se dezvoltă cumul de noxe care pun în pericol sănătatea;
– încăperi (depozite, săli de expunere, birouri, laboratoare) cu condiții nefavorabile de microclimat, luminozitate inadecvată, radiații electromagnetice.

De asemenea:
– personalul manipulează și cercetează documente și bunuri culturale care nu au trecut prin procesul de conservare preventivă și curativă;
– efectuează activități ce implică un grad ridicat de tensiune neuropsihică;
– lucrează permanent cu obiecte și documente vechi, aparţinând patrimoniului cultural național și tezaurului național.

Din cauza condițiilor de lucru enumerate mai sus, salariații suferă de o serie de boli profesionale cronice, care necesită tratamente costisitoare.

Potrivit legii salarizării unitare, ministerele coordonatoare ale altor domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, diplomație, justiție, administrație, instituții de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și autoritățile publice centrale autonome, ar trebui să elaboreze și să publice în Monitorul Oficial Hotărârile de Guvern pentru aprobarea Regulamentelor cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă deosebite, pentru instituțiile din subordine.

În acest sens, l-am rugat pe ministrul Culturii să îmi comunice care este stadiul elaborării și avizării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare CULTURĂ.

Vă voi prezenta răspunsul de îndată ce îmi va fi oferit de către Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *