EDIT: Într-un răspuns al Ministerului Cercetării și Inovației se arată faptul că există în prezent 220 de proiecte contractate la nivelul Ministerului Cercetării și Inovării, iar suma totală a acestora, la nivelul anului 2018, este de aproximativ 2,4 miliarde de lei, aici fiind inclusă și finanțarea pentru proiectul Laserului de la Măgurele, ELI-NP. În ceea ce privește distribuția acestor fonduri, Iașul a obținut circa 174 milioane de lei, Clujul cam 177 milioane, iar Bucureștiul 1,8 miliarde, în contextul în care Laserul de Măgurele este în prins în regiunea București-Ilfov. Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași este a patra instituție din țară ca valoare totală a proiectelor atrase în 2018, cu 96 milioane de lei, pe domeniile chimie industrială, energetică și farmaceutică. Puteți citi răspunsul integral la această adresă.


Există din ce în ce mai multe voci care deplâng stadiul finanțării cercetării din România și multe dintre ele o fac pe bună dreptate. Procentul din PIB alocat pentru cercetare este unul mic în comparație cu nevoile pe care le au institutele de cercetare și universitățile din țară şi chiar dacă se fac eforturi pentru creşterea acestui procent, o rezolvare satisfăcătoare a situaţiei este încă una de perspectivă.

În consecinţă, adevărul pe care îl simțim este acela că fără finanțare europeană sau din resurse din afara țării nu putem să dezvoltăm cercetarea în România. Nu pot fi angajați tineri cercetători, cu idei de inovație care pot genera apoi creștere economică prin implementarea directă în economia de piață din țară. De aceea, este necesară sprijinirea atragerii de fonduri și este foarte important ca universitățile şi institutele de cercetare din întreaga țară să ia în considerare în mod deosebit acest aspect şi să-și dezvolte, în acest sens, birouri serioase de scriere de proiecte cu potențial ridicat de implementare a acestora.

L-am rugat pe domnul ministru, pentru a putea înțelege şi analiza nivelul de performanță în atragerea fondurilor europene, în domeniul cercetării, să îmi comunice următoarele:

1) care este numărul total de contracte de cercetare finanțate din fonduri europene în universitățile din România și în institutele de cercetare, atrase în anul 2018?

2) care este suma totală obținută prin aceste proiecte de cercetare și care sunt domeniile în care au ajuns cele mai mari sume?

3) care este, defalcat pe centre, suma atrasă din contracte de cercetare de cele mai importante centre universitare din România: București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Galaţi?

4) care sunt universitățile şi institute de cercetare din România care au atras cele mai mari proiecte de cercetare finanțate din fonduri europene și care au fost domeniile și tematicile abordate de acestea?

Am solicitat un răspuns scris și vă voi prezenta informațiile de îndată ce le voi primi.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *