fotografie ©www.gds.ro

EDIT: Răspunsul formulat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, semnat de ministrul Lia-Olguța Vasilescu, îl puteți citi integral la acest link. Aceasta a explicat care este stadiul actual al stabilirii, calculării și reactualizării drepturilor de pensie pentru persoanele care au adeverințe ce atestă formele de atribuire obținute în mod global, insistând asupra faptului că ministerul nu consideră oportună modificarea la acest moment a legislației în acest sens.


Până în anul 2011, în practica judiciară națională nu exista un punct de vedere unitar cu privire la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, pensii provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974.

Unele instanțe de judecată au considerat că la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, Casele Județene de Pensii au obligația să valorifice și veniturile suplimentare obținute în acord global.

Alte instanțe au considerat că veniturile obținute în acord global, prevăzute în legislația anterioară anului 2001, nu pot fi valorificate la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Prin promovarea recursului în interesul legii în 2011, procurorul general a arătat că, deși Legea nr. 19/2000 a fost abrogată în mod expres prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, problema de drept invocată subzista și se cuvine a fi dezlegată, având în vedere dispozițiile tranzitorii conținute de art. 174 si 178 din Legea nr. 263/2010.

Astfel a fost publicată Decizia ICCJ nr. 19 din 17 octombrie 2011 (Decizia 19/2011) privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974.

Având în vedere că:

Decizia se pronunță numai în interesul legii și nu are efecte asupra hotărârilor judecătorești examinate și nici cu privire la situația părților din acele procese;
Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I;
Sunt foarte multe persoane care se află în situații similare, dar nu au posibilități financiare pentru a-si angaja avocați în vederea obținerii drepturilor cuvenite,
– Anexa nr. 15 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobate prin Hotărârea nr. 257/2011 prevede că formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori dupa timp, pe bază de tarife sau cote procentuale nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001,

Vă rog să îmi comunicați dacă este oportună o intervenție în privinţa actelor normative care reglementează acest domeniu, în sensul în care toate persoanele care au adeverințe ce atestă forme de retribuire obţinute în acord global, să fie luate în calcul pentru stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie, considerând că principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de asigurări sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite.

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *