Open Data, Open Acces

fotografie © worldbank.org

EDIT: În răspunsul formulat de Ministerul Cercetării și Inovării au fost enumerate măsurile luate de minister pentru a promova accesul deschis la rezultatele cercetării. O listă completă a acțiunilor poate fi găsită în răspunsul complet semnat de ministrul Cercetării și Inovării, Șerban Constantin Valeca, disponibil la linkul următor.


Conform raportului emis în luna martie 2017 de către SPARC Europe, România încă nu are politici de cercetare Open Data şi de raportare transparentă a rezultatelor cercetării finanţate din bani publici. SPARC Europe este una din structurile care pledează pentru accesul neîngrădit la rezultatele cercetării atât pentru comunitatea academică, cât şi pentru întreaga societate. SPARC Europe este o organizaţie non-profit, formată din membri ai unor instituţii academice şi de cercetare, consorţii de biblioteci, organisme de finanţare; printre scopurile urmărite se regăsesc posibilitatea de accesare liberă a rezultatelor cercetării „Open Access” (acces deschis) și materializarea conceptului „Open Science”.

Directorul SPARC Europe, Vanessa Proudman, aprecia în articolul „Open Data and Open Science Policy in Europe” (apărut recent pe site-ul sparceurope.org) că suntem într-un moment în care este important ca toate ţările să-şi dezvolte politici adecvate pentru promovarea accesului liber la rezultatele cercetării. În raportul emis de către SPARC Europe, alte ţări membre ale Uniunii Europene sunt prezentate ca având stabilite politici adecvate pentru un acces liber la rezultatele cercetării finanțate din bani publici.

Sunt citate în acest sens țări precum Marea Britanie, Islanda, Norvegia, Lituania, Olanda sau Elveția. Este important de menționat că aceste politici fac parte din setul de măsuri propuse de programul Horizon 2020 al Uniunii Europene; în raportul „Guidelines to the Rules on Open Acces to Scientific Publications and Open Acces to Research Data in Horizon 2020”, ultima versiune din martie 2017, se stipulează că informația științifică generată de fonduri publice nu trebuie să prezinte niciun obstacol, financiar sau de altă natură, în ceea ce privește accesul.

Având în vedere cele expuse mai sus, l-am rugat pe ministrul Cercetării, Șerban Valeca, să îmi transmită date privind strategia Ministerului Cercetării și Inovării în ceea ce privește politicile Open Science și Open Data, precum și mecanismele ce fac rezultatele cercetării din fonduri publice accesibile în mod liber.

Găsiți informații complete despre răspunsul oferit de Ministerul Cercetării și Inovării la următorul link.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *