ANELIS PLUS

fotografia © anelis.org

EDIT: În răspunsul oferit de Ministerul Cercetării și Inovării se invocă faptul că, în prezent, contractul este în fază de semnare la Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Se invocă însă reorganizarea realizată după separarea Ministerului Cercetării din cel al Educației, care a generat dificultăți în procesul de contractare și, implicit, aceste intârzieri. Răspunsul complet îl puteți citi la acest link.


Cercetarea ştiinţifică în România nu a suferit niciodată mai mult decât în timpul perioadei comuniste, când legăturile cu exteriorul erau, cu mici excepţii, închise complet şi foarte multă muncă se făcea „în orb”. Perioada comunistă a demonstrat tuturor importanţa pe care o are un acces rapid şi necenzurat la literatura ştiinţifică de specialitate, acces necesar pentru a putea realiza comparaţii, colaborări, pentru a putea vedea şi – de ce nu? – impune direcţii de cercetare şi de inovare în anumite domenii, în care cercetătorii români au fost deschizători de drumuri.

De aceea, privesc cu îngrijorare neliniştea care există acum în universităţile din ţară, chiar şi în Politehnica ieşeană, atunci când se discută despre viitorul conectării noastre la lumea ştiinţifică internaţională, despre viitorul programului ANELIS PLUS, dedicat accesului naţional electronic la literatura ştiinţifică şi de cercetare, program al „Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România”.

Din Asociaţia ANESLIS PLUS fac parte 102 instituţii – 58 de universităţi, 39 de institute naţionale de cercetare-dezvoltare, patru biblioteci centrale universitare şi Biblioteca Academiei Române. Accesul la o singură bază de date mai amplă – de exemplu, Science Direct, ar costa, individual, o singură instituţie dintre cele enumerate anterior, o sumă de ordinul milioanelor de euro. Un alt exemplu ţine de bazele de date Springer, pentru accesul cărora ar fi nevoie pentru o singură instituţie de 3 milioane de euro pe an. Astfel, importanţa proiectului este vitală pentru a păstra deschise porţile cercetării în universităţile din România, iar semnarea contractului pentru perioada 2017 – 2020 ar trebui să fie una dintre priorităţile Ministerului Cercetării şi Inovării.

Mai subliniez că dacă se va sista acest proiect vor fi afectaţi atât cercetătorii reputaţi ai ţării, cât şi tinerii cercetători, doctoranzii, post doctoranzii, cei care au granturi pentru finalizarea cărora cercetarea stadiului actual al domeniilor de interes este importantă. Derularea proiectelor de cercetare va deveni ca şi imposibilă. În plus, să nu uităm că una dintre condiţiile în evaluarea unei universităţi de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior este facilitarea accesului cadrelor didactice şi studenţilor la resurse internaţionale, astfel încât procesul educaţional să fie actualizat şi să aibă loc formarea tinerilor pentru cercetarea ştiinţifică.

De asemenea, trebuie luat în considerare şi faptul că sunt universităţi şi institute de cercetare în ţară care au demarat recent sau au în desfăşurare granturi în care profesori şi cercetători din Uniunea Europeană sunt invitaţi să lucreze în România în cadrul unor asemenea proiecte. Imaginea universităţilor româneşti şi chiar a ţării vor fi grav afectate, dacă persoanele respective vor constata că nu pot avea acces la literatura ştiinţifică internaţională.

Având în vedere cele de mai sus, l-am rugat pe ministrul Cercetării, Șerban Valeca, să-mi transmită care este istoricul şi stadiul actual exact al continuării finanţării proiectului ANELIS PLUS, de ce s-a ajuns în situaţia de a exista riscul suspendării finanţării şi derulării proiectului şi care este planul Ministerului Cercetării şi Inovării pentru a continua acest proiect.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *