EDIT: Într-un răspuns semnat de Monica Cristina Anisie, se precizează faptul că Ministerul Educației Naționale se află în stadiul avansat de elaborare a unui proiect necompetitiv, prin care își propune să realizeze, în contextul unui cadru normativ coerent, profesionalizarea carierei didactice, iar masteratul didactic este unul dintre punctele acestui cadru normativ. Ministrul acuză și un „dezinteres aproape total” în realizarea acestui masterat didactic prin faptul că s-a permis, prin lege, continuarea celor două module de pregătire psihopedagogică. Mai multe informații puteți găsi în răspunsul publicat pe pagina Senatului.


Rezultatele testelor PISA pentru anul 2018 nu arată deloc îmbucurător și confirmă necesitatea adoptării urgente a uneia dintre măsurile intens discutate în ultimii ani și care poate duce la profesionalizarea sistemului de Educație – introducerea masteratului didactic, ca etapă finală în pregătirea viitorilor profesori.

Introdus în Legea Educației, acesta ar fi trebuit să se aplice din 2011, ceea ce nu s-a întâmplat. În ultimii ani, necesitatea implementării masteratului didactic a fost concluzia multor dezbateri între actanții din Educație. Pentru că, spre deosebire de modulul psihopedagogic, care presupune o formare generală în domeniul Educației, indiferent de specializarea viitorilor profesori, masteratul didactic vizează dezvoltarea de competențe didactice specifice unui anumit domeniu de cunoaștere. Și, deci, o aprofundare a domeniului și o mai bună pregătire a profesorilor.

În programul de guvernare al guvernului PNL una dintre cele mai importante măsuri propuse pentru domeniul Educației viza tocmai acest deziderat – „profesionalizarea carierei didactice prin demararea programului de masterat didactic în cele mai adecvate universități”.

Într-un recent interviu ați declarat că doriți „introducerea masteratului didactic, care era prevăzut în lege, dar care încă nu a fost aplicat. Am avut o discuție în sensul acesta și începând cu anul universitar următor măcar să pilotăm în patru-cinci universități un astfel de program”.

Aș dori să vă reamintesc, doamnă ministru, că încă există întrebări la care nu s-a găsit un răspuns coerent. S-a vorbit de faptul că toți candidații care se înscriu la masteratul didactic urmau să aibă asigurată o bursă suplimentară de la statul român, ca motivație pentru a parcurge încă doi ani de facultate înainte de a ajunge să predea. O chestiune sensibilă dacă ne uităm la contextul general, în care, în ciuda creșterilor salariale din ultimii ani, tinerii se feresc în continuare să intre în sistemul de învățământ, iar un pas suplimentar, care implică parcurgerea completă a unui masterat, în adevăratul sens al cuvântului, s-ar putea să îi descurajeze și mai mult.

Au fost ridicate o serie de probleme și de către unele universități, de exemplu cele cu profil tehnic sau agronomic. Din moment ce masteratul didactic va implica și pregătirea într-o etapă a doua a celor care vor dori să intre în învățământul superior, se ridica întrebarea: vor putea universitățile comprehensive, cele care au fost nominalizate inițial să fie acreditate pentru a desfășura astfel de programe de masterat, să facă pregătirea şi pentru viitorii asistenți universitari în domeniul tehnic, agronomic, iar cu cei din învățământul medical ce se va întâmpla?

Mai trebuie punctată și problema duratei studiilor – va putea masteratul didactic să fie susținut în paralel cu cel profesional de către studenți? Ar fi eficient acest lucru pentru pregătirea lor? Pentru că altfel, durata studiilor pentru un profesor s-ar mări, apropiindu-se de cea a medicilor – trei ani de licență și patru de masterat, iar dacă adăugăm și dorința urmării unui doctorat, s-ar putea ca viitorii profesori să aibă peste 30 de ani când vor fi debutanți la catedrele școlilor din țară.

Având în vedere toate aceste aspecte, aș vrea să lămuriți, doamnă ministru, chestiunea organizării proiectului pilot pentru implementarea masteratului didactic, răspunzând, concret, la următoarele întrebări:

  1. Ce înseamnă „cele mai adecvate universități” și cum vor fi acestea selectate? Vor fi vizate doar universitățile comprehensive sau aveți în plan includerea și unor universități cu profil de nișă în acest program pilot?
  2. Ce pondere va avea masteratul didactic în proiecția pe care ați făcut-o, în pregătirea profesională a unui cadru didactic? Care vor fi, mai exact, pașii pe care trebuie să îi urmeze un cadru didactic care va dori să predea: trebuie să termine masteratul didactic inclusiv cei care intră în învățământul preșcolar sau este suficient ca aceștia să finalizeze echivalentul unui modul psihopedagogic de astăzi?
  3. Care va fi rolul Departamentelor de Pregătire a Personalului Didactic din universităţi în noul context? Cine va preda, practic, cursurile la aceste masterate didactice?
  4. Vor putea fi desfășurate studiile masteratului didactic în paralel cu cel profesional? Intenționați să păstrați ideea ca universitățile să ofere o bursă suplimentară pentru tinerii care urmează un masterat didactic? Va putea fi ea cumulată cu bursele de studiu și bursele sociale?

Am solicitat un răspuns scris și voi comunica public rezultatele în momentul în care îmi vor fi comunicate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *