Ȋn 2017, ȋn țara noastrǎ erau ȋn evidențǎ 13.004 cazuri de tuberculozǎ, România fiind pe primul loc ȋn UE, ȋn sens negativ, iar ȋn județul unde locuiesc, în Iași, numǎrul cazurilor de tuberculozǎ era similar cu cel din întreaga Austrie.

Controlul tuberculozei, boalǎ cu impact major asupra sănătății publice ȋn România, constituie un obiectiv strategic de interes național, conform Legii Tuberculozei, Legea nr. 302, din 10 decembrie 2018. Această lege prevede că toți cetǎțenii români care se aflǎ pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința ȋn România, cetǎțenii din UE, dar și apatrizii sau cetǎțenii altor state non-UE, care locuiesc pe teritoriul țǎrii noaste, au dreptul garantat de stat, la serviciile de naturǎ medicalǎ, socialǎ și de susținere psihologicǎ, cuprinse ȋn Programul Național de Control al Tuberculozei, dupǎ cum urmeazǎ:

a) servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament al tuberculozei;
b) servicii psihologice;
c) servicii sociale și indemnizații lunare de hranǎ.

Tot ȋn Legea tuberculozei, la art. 10 aliniat 1, se prevede cǎ persoanele diagnosticate cu tuberculozǎ au dreptul la ȋngrijiri medicale de cea mai ȋnaltǎ calitate. Ȋn realitate, pacienții cu tuberculozǎ beneficiazǎ de tratament gratuit, suport psihologic și asistențǎ socialǎ, dar numai cei care sunt asigurați mai pot beneficia gratuit și de analize medicale care sǎ punǎ ȋn evidențǎ efectele adverse ale medicației primite, analize care sunt trecute ȋn protocolul de urmǎrire a tratamentului. Așadar, pacienții care sunt asigurați doar prin Programul de Control al Tuberculozei nu beneficiazǎ de gratuitate, ȋn ambulatoriu, pentru analizele necesare evidențierii efectelor adverse ale medicamentelor, care pot apărea pe parcursul tratamentului.

Ȋn acest context, l-am rugat pe domnul ministru sǎ rǎspundă la urmǎtoarele ȋntrebǎri, pentru a lǎmuri felul ȋn care prevederile din Legea 302 din 2018 sunt, ȋntr-adevǎr, aplicate și aplicabile și produc efectele scontate:

  1. Au fost elaborate Normele metodologice de aplicare a Legii 302/2018? Dacǎ nu, când vor fi acestea elaborate?
  2. Care este suma alocatǎ ȋn bugetul de stat pe anul 2020 pentru ca pacienții de tuberculozǎ sǎ beneficieze de indemnizația de hranǎ, pe perioada tratamentului ȋn ambulatoriu, conform Legii tuberculozei?
  3. Care sunt sumele ce pot fi decontate din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate per pacient, pe perioada tratamentului, pentru analize medicale?
  4. Daca aveți ȋn vedere sǎ dotați spitalele de pneumoftiziologie cu tomografe computerizate și care ar fi numǎrul acestora, știut fiind faptul cǎ aceste spitale nu au astfel de aparate, iar acestea sunt necesare ȋngrijirii medicale de cea mai ȋnaltǎ calitate, așa cum prevede legea?

Am solicitat răspuns scris și voi reveni cu acesta atunci când îmi va fi pus la dispoziție.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *