Educația pentru sănătate

fotografia ©www.healthcaretrainingandeducation.com

EDIT: În răspunsul oferit de Ministerul Educației Naționale se specifică faptul că în anul școlar 2015-2016 opționalul „Educație pentru sănătate în școala românească” s-a desfășurat în 2.134 de unități de învățământ, cu participarea a aproximativ 111.000 de elevi. În perioada 2004-2009 în acest program s-au specializat peste 8.700 de cadre didactice. Mai multe detalii pot fi regăsite în răspunsul integal semnat de ministrul Educației, Pavel Năstase, disponibil la link-ul următor. 


Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. În contextul schimbărilor majore şi accelerate ale lumii contemporane, asigurarea unei stări de sănătate a copiilor reprezintă una dintre direcţiile prioritare ale strategiei educaţionale. Am solicitat un răpuns de la Ministerul Educației întocmai pentru a lămuri această problema – dacă se are în vedere educația pentru sănătate în planul de reformare a învățământului din România.

Acesta tip de educație, implementată la nivelul institutiilor de învăţământ, reprezintă una dintre principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. În multe ţări educaţia pentru sănătate este obligatorie în instituţiile şcolare, începând din învăţământul primar și până la nivelul superior, folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare programe şi materiale didactice adecvate vârstei.

Aceasta are ca prioritate formarea unor abilităţi de viaţă sănătoasă și se impune ca o necesitate, devenind o condiţie esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate. În prezent, aceasta este materie opțională și nu se regăsește ca fiind obligatorie în planurile-cadru. Având în vedere cele expuse, l-am rugat pe ministrul Pavel Năstase să îmi comunice care este stadiul programului naţional de educaţie pentru sănătate în şcoala românească, numărul cadrelor didactice care au urmat cursurile de formator în acest domeniu, numărul elevilor care au optat pentru anul în curs pentru opţionalul de educatie pentru sănătate, dar și care este implicarea medicilor şi asistenţilor şcolari pentru promovarea educaţiei pentru sănătate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *