Start-Up Nation Romania

fotografie ©forbes.com

Proiectul România Start-up Nation a fost în campania electorală, ca şi atunci când a fost discutat în Parlament şi este şi acum, conform reacţiilor primite în ultima vreme de la întreprinzători, printre cele mai apreciate ale programului de guvernare al PSD.

Un element important este felul în care va fi pusă în practică această lege. Astfel, este semnificativă definirea noţiunii de start-up. Aceasta nu este orice întreprindere nou înfiinţată, nu este orice companie care aduce un produs sau serviciu pe piaţă; start-up este o companie care lansează un produs nou, inovativ, un produs sau serviciu care nu există la momentul curent. De asemenea, conform literaturii de specialitate (a se vedea revista Forbes, din 16 decembrie 2013, sau dicţionarul Webster), un start-up este o companie nou înfiinţată de mici dimensiuni, cu un număr restrâns de angajaţi, dar care prin caracterul novativ, prin flexibilitatea în relaţiile cu beneficiarii, are un potenţial de creştere mare. Dacă urmărim o statistică la nivel mondial, vom constata că asemenea companii, care satisfac cerinţele din definiţia menţionată, sunt adesea din zona IT. Companiile din domeniul informaticii pot veni cu soluţii inovative şi, prin natura lor, au un potenţial deosebit de a se extinde, de a satisface necesităţile globalizării. Aşa se explică de ce programul Start-up Nation a stârnit în comunitatea din zona IT a Iaşului (o comunitate într-o certă dezvoltare în ultima perioadă) un interes deosebit.

Urmărind definiţia dată, rezultă că Programul Start-up Nation va putea însemna o încurajare a creativităţii, o valorificare a cercetării şi a potenţialului de creştere economică a României. Aici nu mai trebuie multe explicaţii: România nu trebuie să fie doar o ţară în care se asamblează produse proiectate în exterior, sau în cazul zonei IT se scrie cod pentru sisteme software proiectate în alte ţări, ci se valorifică potenţialul creativ pe care îl au inginerii români.

Prin sprijinirea companiilor care creează, care inovează, putem progresa, apropiindu-ne de ţările dezvoltate
. Dacă ne referim specific la domeniul IT, deşi principiile expuse pot fi generalizate şi pentru alte domenii, va rezulta printr-o asemenea aplicare a programului Start-up Nation ca tinerii programatori să nu fie doar cei care realizează o muncă de rutină, repetitivă. Ei nu trebuie doar să scrie cod la comanda unor clienţi, ci să realizeze produse software originale, prin proiectare şi cercetare, valorificându-şi inteligenţa, creativitatea şi pregătirea. În acest fel, România va fi şi ea cu un pas înainte, nu va mai fi surprinsă de posibile modificări de pe piaţa muncii. Spun aceasta pentru că există prognoze conform cărora şi cererea pentru produsele IT de tip comun s-ar putea peste un număr de ani să intre în descreştere, iar atunci vor fi favorizate ţările în care se creează sisteme software originale, cele legate de partea de cercetare.

În concluzie, Start-up Nation este un program important pentru România şi poate deveni cu atât mai eficient cu cât mecanismul de aplicare va ţine seama şi de aspectele pe care le-am menţionat. Aceasta înseamnă ca în judecarea cererilor de solicitare a finanţării prin acest program să se favorizeze acele situaţii în care se dovedeşte prin planul afacerii că se aduce un caracter inovativ. Fără a însemna un criteriu eliminatoriu, aspectele de inovare trebuie să fie mai bine punctate. În plus, analiza trebuie făcută într-o manieră flexibilă, avându-se în vedere şi zona în care va activa noua companie, felul în care produsul sau serviciul pe care îl propune lipseşte din acea zonă, caz în care compania trebuie să primească un punctaj mai mare, deoarece ea îndeplineşte cerinţa de a avea un potenţial de creştere considerabil.

Am speranţa că elementele prezentate pot contribui la creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii în România, iar punerea în practică a legii va reprezenta un real succes.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *