fotografie ©rfi.ro

În programul de guvernare, domeniul învăţământului a fost înscris ca unul prioritar. Putem constata, după cele circa cinci luni de la preluarea mandatului, că atât pe plan guvernamental, dar şi la nivelul Parlamentului, s-au întreprins mai multe acţiuni, în conformitate cu cele promise în campania electorală. Referindu-mă la activitatea Parlamentului, ţin să remarc setul de măsuri legislative pe domeniul învăţământului care au vizat aspecte importante precum finanţarea, creşterea calităţii procesului educaţional şi mai buna corelare a acestuia cu nevoile societăţii.

Astfel, pot aminti câteva dintre legile deja trecute prin Senat:

– Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017, act normativ prin care s-au făcut corecţii şi completări în ceea ce priveşte majorările salariale din domeniul învăţământului, astfel încât să beneficieze de acestea şi categorii precum personalul nedidactic din învăţământul superior şi cel preuniversitar, personalul din biblioteci, din unităţile de învăţământ special.

– Legea 546/2016 pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale, prin care se creează facilităţi ca elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum trei ani să poată beneficia de masă şi cazare gratuite în cantine şi internate şcolare.

– Legea 647/2016 privind modificarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale, prin care se facilitează ca absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat să poată continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă „Asistent medical generalist”, conform unor condiţii stabilite de universităţile de medicină.

– Legea 352/2016 privind modificarea art. 352 din Legea educaţiei naţionale, prin care s-au stabilit noi reglementări astfel încât unităţile de învăţământ, atât din mediul universitar, cât şi preuniversitar, să poată încheia parteneriate cu companii, cu organisme private, prin care elevii şi studenţii să poată să testeze felul în care cunoştinţele teoretice pe care le-au căpătat în şcoală sau universitate le sunt utile în rezolvarea unor probleme practice şi să-şi verifice, pe cazuri reale, opţiunile pe care le au pentru viitoare carieră.

– Legea 62/2017 privind ucenicia la locul de muncă şi efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, prin care se stabilesc facilităţi pentru companiile în care are loc ucenicia elevilor sau practica studenţilor, creându-se premise pentru o desfăşurare mai bună a activităţii practice.

În plus faţă de aceste legi deja votate în plenul Senatului, în Comisia de învăţământ a fost recent avizată favorabil, cu un număr important de amendamente, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 81/2016 privind învăţământul dual. Conform formei adoptate în comisie, care sperăm că va fi validată şi în plenul Senatului, rezultă că învăţământul profesional, în forma duală, va însemna o colaborare reală între şcoli şi companii, conducând la planuri de învăţământ adaptate la cerinţele din industrie, din zona serviciilor, şi la posibilităţi mai bune pentru efectuarea practicii, fie în companii, fie în ateliere şcolare mai bine dotate. Vreau să subliniez că amendamentele la acest act normativ au rezultat luând în considerare o multitudine de puncte de vedere: cele ale tuturor membrilor Comisiei de învăţământ, cele ale reprezentantului Ministerul Educaţiei Naţionale şi respectiv ale reprezentantului Camerei de comerţ, acesta exprimând opinii din partea companiilor.

Iar acest exemplu nu este unul singular, ci are caracter de generalitate. Adică, vreau să spun că în Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului au fost de la începutul legislaturii discuţii constructive, colegiale, în urma cărora s-au adus corecţii şi completări actelor normative analizate, luându-se în considerare atât amendamente propuse de membrii comisiei care fac parte din grupul parlamentar PSD, dar şi amendamente ale colegilor din opoziţie. De asemenea, este de remarcat felul în care atât în comisia de specialitate a Senatului, cât şi în şedinţele de plen, aceste legi au fost votate sau în unanimitate, sau cu o largă majoritate de voturi. Consider că este important să evidenţiem şi asemenea situaţii, în care parlamentarii au o bună colaborare şi urmăresc găsirea celor mai bune soluţii, lăsând deoparte interese partinice, dispute politicianiste, aspecte care din păcate mai bruiază încă activitatea Parlamentului în anumite momente.

Mai vreau să fac o subliniere: atât noi cei din grupul PSD, cât şi ceilalţi colegi din Senat, în discuţiile pe care le-am avut, am fost de acord că pe lângă sprijinirea învăţământului, suportul financiar necesar acestuia, mai este nevoie de ceva. Este necesară evaluarea performanţelor unităţilor de învăţământ. În acest sens, este îmbucurător recentul anunţ al Ministrului Educaţiei, prof. univ. dr. Pavel Năstase, privind preocuparea ce există pentru stabilirea unei metodologii de evaluare şi ierarhizare a universităţilor. O asemenea metodologie transparentă, discutată şi aprobată de comunitatea academică, ar însemna un pas înainte. Şi spun aceasta pentru că unităţile de învăţământ sunt finanţate din bani publici, iar aceştia trebuie să meargă spre acele instituţii care creează absolvenţi utili societăţii. Din acest punct de vedere, un criteriu important de evaluare, care poate contribui la materializarea ideii menţionate, este angajabilitatea, adică un criteriu ce a fost înscris în programul de guvernare al PSD şi pe care noi trebuie să-l respectăm.

Dacă vom urmări conţinutul legilor deja trecute prin Parlament la care am făcut referire, vom constata că ele au ca scop o mai bună pregătire practică a elevilor şi studenţilor, stabilirea unor mai bune relaţii între unităţile de învăţământ şi companii, iar aceasta înseamnă că din punct de vedere al cadrului legal am contribuit la crearea unor condiţii pentru o mai bună angajabilitate. Rămâne ca şi cadrele didactice să ţină seama de aceste mecanisme, puse la dispoziţie de noile legi.

În concluzie, îmi exprim speranţa că bunele practici pe care eu le-am remarcat în legătură cu felul în care s-a lucrat pe domeniul învăţământul vor putea fi extinse spre întreaga activitate parlamentară pe de o parte, iar pe de altă parte consider că rezolvarea problemelor din educaţie trebuie să rămână în continuare o preocupare centrală pentru Parlamentul României.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *