fotografie © jurnaldebuzau.ro Ca urmare a sesizării doamnei director a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificatie laşi, apreciind măsurile cuprinse în Capitolele „Cercetare-dervoltare-inovare” şi „Politici agricole şi dezvoltare rurală” din Programul de guvernare, avem convingerea că ele se vor materializa, astfel încât cercetarea agricolă să fie finanţată corespunzător şi să devină funcţională. În […]

Read More →

fotografie ©mediafax.ro Potrivit OUG 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a fost completată la articolul 223, după alineatul (9), cu două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins: „(91) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor […]

Read More →

fotografia ©acslaw.org EDIT: În răspunsul oferit de Ministerul Educației Naționale se specifică faptul că nu există prevederi în legislația aflată în vigoare pentru plata drepturilor salariale restante aferente personalului didactic asociat din învățământul superior încadrat în sistemul de plata cu ora. Citiți la următorul link răspunsul complet semnat de ministrul Pavel Năstase. La momentul actual, în […]

Read More →