În învățământul preuniversitar, manualele auxiliare continuă să creeze probleme, existând multiple situații în care acestea au fost contestate vehement. Potrivit legii, aprobarea și avizarea auxiliarelor didactice este în sarcina Centrului Național pentru Evaluare și Examinare (CNEE), organism aflat în subordinea Ministerului Educației Național (MEN). Nota Nr. 4046/24.09.2018 emisă de CNEE arată că, spre exemplu, în […]

Read More →

Anul trecut a fost adoptată Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care, la Art. 16, prevede majorarea salariilor de bază pentru salariații din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. Astfel, această categorie de personal beneficiază de „majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de […]

Read More →

În legătură cu introducerea indemnizaţiei de hrană pentru personalul din învăţământul superior de stat există unele neclarităţi privind modul de acordare, dar mai ales privind plata contribuțiile la sănătate, asigurări sociale și impozitul pe venit pentru această sumă. Legea cadru 153/28.06.2017, care prevede aplicarea unor măsuri legislative referitoare la salarizarea personalului din fonduri publice, specifică […]

Read More →

EDIT: Într-un amplu răspuns furnizat de către Ministerul Sănătății, semnat de secretarul de stat, Dan Dumitrescu, se precizează angajamentul ministerului de a semna mai multe contracte de achiziții pentru 34 de echipamente moderne necesare îngrijirilor specifice ale „marilor arși”, cel târziu până la începutul lui 2019. Totodată, sunt specificate patru obiective de investiții în clădiri […]

Read More →

EDIT: Într-un răspuns semnat de ministrul interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb, cât încă ocupa acest portofoliu, se precizează faptul că în luna septembrie a anului 2018 a fost constituit un grup de lucru desemnat în vederea elaborării planului de învățământ pentru progamul de studii universitar de master didactic. Acolo au fost nominalizați șapte experți în […]

Read More →

EDIT: În răspuns oferit de ministerul interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb, sunt prezentate cifrele bugetului alocat la nivel național pe sectorul cămine-cantine. Deși trendul este unul ascendent, fiind o creștere de circa 30 de milioane de lei în 2018, conform datelor furnizate de minister, nevoile universităților sunt în continuare mari, fapt confirmat și în […]

Read More →

Pe 29 martie 2013, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), uniune condusă de fostul comentator sportiv Doru Dinu Glăvan, a solicitat Academiei Române „autentificarea de creație a jurnalismului și publicisticii”. Solicitarea a survenit în contextul existenței Legii 8/2006, privind instituirea unei indemnizații pentru pensionarii sistemului public care sunt și membri ai uniunilor de creatori de […]

Read More →