Potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, pe tot parcursul desfășurării studiilor universitare de doctorat, studentul doctorand „beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă şi specialitate şi de asistență medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale”. Totodată, […]

Read More →