fotografie ©mediafax.ro Potrivit OUG 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a fost completată la articolul 223, după alineatul (9), cu două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins: „(91) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor […]

Read More →