În activitatea desfășurată ca senator al Iașului voi iniția și voi lua parte la o serie de inițiative legislative pentru o mai bună definire a cadrului în care își desfășoară activitatea diferite elemente din sectorul național.

Pentru o mai bună indexare, le voi prezenta mereu aici, cronologic, în ordinea în care am apărut, fie că sunt inițiative ale colegilor la care am aderat sau pe care le-am demarat.