Recuperarea drepturilor salariale

fotografia ©acslaw.org

EDIT: În răspunsul oferit de Ministerul Educației Naționale se specifică faptul că nu există prevederi în legislația aflată în vigoare pentru plata drepturilor salariale restante aferente personalului didactic asociat din învățământul superior încadrat în sistemul de plata cu ora. Citiți la următorul link răspunsul complet semnat de ministrul Pavel Năstase.


La momentul actual, în învățământul din România, există situaţii în care diferenţe de drepturi salariale au fost acordate diferit, motiv pentru care salariaţii nu beneficiază de plata acestor drepturi de natură salarială. În mod concret, în momentul care s-a luat decizia achitării restanțelor salariale din intervalul octombrie 2008 – mai 2011 pentru salariații din învățământ, în cazul învățământului superior cadrele didactice care erau pensionate sau care aveau titulatura de colaboratori și susțineau ore în regim de plata cu ora nu au fost încadrate în rândul celor care urmau să beneficieze de restituirea acestor drepturi salariale.

Însă în perioada respectivă normele și posturile vacante erau acoperite de către cadre didactice asociate sau angajate ale universității, fiindcă în perioada respectivă nu s-au întocmit contracte de muncă sau convenţii civile, salarizarea prin „plata cu ora” efectuându-se pe baza repartiţiei orelor pe persoane, transmise de facultăţi şi pe baza unei decizii de aprobare.

La articolul 1 din Normele metodologice, ce figurează în Hotărârea Guvernului nr.614/2016, se precizează semnificaţia unor termeni şi expresii din acest act normativ şi anume:

articolul 1, litera a) diferenţe de drepturi salariale – sumele cuvenite personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi personalului didactic auxiliar din învăţământul de stat, inclusiv biblioteci centrale universitare, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, şi neachitate, aferente intervalului 1 octombrie 2008 -13 mai 2011;

articolul 1 litera b) beneficiari – personalul didactic şi didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum şi din bibliotecile centrale universitare, încadrat în perioada 1 octombrie 2008 -13 mai 2011, respectiv într-un interval de timp din această perioadă, care nu au beneficiat de plata diferenţelor de drepturi salariale prevăzute la lit. a).

Având în vedere că în perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 activităţile didactice din posturile didactice vacante, rezervate şi temporar vacante au fost acoperite de personalul didactic titular din cadrul universităţii şi de personalul didactic asociat prin „plata cu ora” în conformitate cu prevederile art.65 şi art.93 din Legea nr.128/1997 – Lege privind Statutul personalului didactic, am solicitat ministerului să precizeze dacă dacă persoanele care au desfăşurat astfel de activităţi beneficiază de diferenţele de drepturi salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

Mai există însă o altă carență în legislație – în Legea nr.85/2016 cât şi în Normele metodologice din 31 august 2016 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.614/2016 nu se face referire la personalul didactic care a desfăşurat activităţi în perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 dar care în prezent este decedat şi pentru care membrii de familie cu drept de moştenitor solicită diferenţele de drepturi salariale.
În acest sens, am solicitat ministerului o serie de clarificări:

  • dacă moştenitorii legali pot beneficia de aceste drepturi salariale în baza certificatului de moştenitor;
  • diferenţele de drepturi salariale se pot acorda într-o singură tranşă ca şi în cazul personalului pensionat sau eşalonat;
  • dacă diferenţele de drepturi salariale se actualizează cu indicele de inflaţie;
  • dacă la întocmirea statelor de plată se reţin contribuţiile sociale individuale şi impozitul pe venit precum şi obligaţiile sociale ale angajatorului şi dacă se întocmesc declaraţiile fiscale rectificative în condiţiile în care persoanele decedate erau contribuabili în perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

În cazul în care aceste două categorii de cadre didactice nu beneficiază de respectivele drepturi salariale vom implementa în cel mai scurt timp o inițiativă legislativă care să corecteze această carență.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *