fotografie © education.com

EDIT: În răspunsul oferit de Ministerul Finanțelor Publice se specifică faptul că universitățile trebuie să plătească impozit pe profit pentru activitățile economice desfășurate, dar că o parte din impozit poate fi dedus când acele activități fac parte din sfera cercetării, dezvoltării și inovării. Puteți citi integral răspunsul semnat de secretarul de stat Attila GYORGY la următorul link.


În legătură cu aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată prin O.U.G. 50/2015, există unele neclarităţi referitoare la universităţile de stat. Astfel, o asemenea instituţie poate fi în situaţia de a desfăşura atât activitate didactică, dar şi activităţi economice, cum ar fi, de exemplu:

– Contracte de închiriere pentru diverse spaţii;

– Contracte de cercetare cu terţii;

– Alte activităţi ocazionale.

La art. 13. alin. 2, lit. (b) din Legea 227/2015 se precizează următoarele:
,,2. Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
b) instituţia publică, înfiinţată potrivit legii, cu excepţia activităţilor economice desfăşurate de aceasta”

La art. 15, alin. 1, lit. (b) din Legea nr. 227/2015, conform modificărilor aduse de O.U.G. 50/2015, se precizează următoarele:
,,1. În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:
b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale”.

Ȋntrebarea este dacă, prin modificarea adusă de O.U.G. 50/2015, putem considera că regulile speciale de impozitare se aplică tuturor instituţiilor de învăţămȃnt superior, fie ele de stat sau particulare (această concluzie reiese din interpretarea gramaticală a textului, în care virgula, ca semn de punctuaţie, este poziționată între cuvintele: instituţii de învăţămȃnt superior şi particulare, ceea ce înseamnă că legiuitorul a înţeles să le enumere, nu să le includă una într-alta).

În concluzie, pentru o lămurire deplină, vă rugăm să ne precizaţi dacă la sfârşitul anului o universitate de stat trebuie să plătească sau nu impozit pe profit pentru activităţi economice precum cele menţionate (desfășurate prin contracte de închiriere, contracte de cercetare cu terţii, alte activităţi ocazionale).

Am solicitat răspunsul în scris și voi face public răspunsul de îndată ce acesta îmi va fi înaintat.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *