EDIT: Într-un răspuns primit de la Ministerul Finanțelor Publice, se precizează faptul că studenții doctoranzi nu trebuie să plătească contribuții de asigurări sociale de sănătate, indiferent de vârsta acestora, conform contractului de studii încheiat cu școala doctorală de care aparțin. Însă dacă în paralel cu activitatea didactică desfășoară și alte activități pentru care sunt remunerați, atunci pentru acestea trebuie să plătească contribuțiile de rigoare. Puteți citi integral răspunsul la linkul următor.


Potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, pe tot parcursul desfășurării studiilor universitare de doctorat, studentul doctorand „beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă şi specialitate şi de asistență medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale”.

Totodată, aceeași lege prevede și o excepție legată de stagiul de cotizare la asigurările sociale, anume cazul în care studentul doctorand realizează venituri. În această situație, studentul doctorand este obligat să plătească toate asigurările sociale.

De asemenea, în Legea nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal se arată că sunt exceptați de la plata contribuțiilor sociale de sănătate elevii sau studenții „cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare”.

Având în vedere aceste prevederi, l-am rugat pe domnul ministru să îmi explice două chestiuni punctuale:

1. Cum este reglementată situația în care un student – doctorand depășește vârsta de 26 de ani?

2. Se mai încadrează un student în situaţia menționată la excepțiile privind calculul contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate la cel puțin nivelul unui salariu minim brut pe țară garantat în plată?

Am solicitat un răspuns scris și vi-l voi prezenta de îndată ce îmi va fi înaintat.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *