EDIT: Într-un răspuns semnat de secretarul de stat Attila György, Ministerul Finanțelor Publice precizează că indemnizația de hrană este un drept salarial care se încadrează în categoria sporurilor, iar venitul obținut în acest fel se cumulează cu veniturile salariale în luna respectivă de către angajat. Prin urmare, din indemnizația respectivă angajatul datorează statului 25% contribuții la asigurări sociale, 10% contribuții la asigurări sociale de sănătate și 10% impozit pe venit. Pe lângă această sumă, angajatorul trebuie să achite un total de 2,25% reprezentând contribuția asiguratorie pentru muncă. Răspunsul integral poate fi citit la acest link.


În legătură cu introducerea indemnizaţiei de hrană pentru personalul din învăţământul superior de stat există unele neclarităţi privind modul de acordare, dar mai ales privind plata contribuțiile la sănătate, asigurări sociale și impozitul pe venit pentru această sumă.

Legea cadru 153/28.06.2017, care prevede aplicarea unor măsuri legislative referitoare la salarizarea personalului din fonduri publice, specifică faptul că, începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. De asemenea, în actul legislativ menţionat există o prevedere pentru personalul din învăţământul superior de stat, conform căreia acesta poate beneficia de indemnizaţia de hrană începând din mai 2018.

Problema este aceea că nici în Legea cadru 153/2017 și nici în Legea 227 din 08.09.2015, cu privire la Codul Fiscal, nu se menționează cum anume se calculează, se reține și se declară contribuțiile sociale și impozitul pe venit pentru persoanele care primesc indemnizație de hrană (a se vedea în Legea 153/2017 art. 18, alin. (1), (2), (7) şi (8), iar în Legea 227/2015, art. 76, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 157, alin. (1) şi art. 2204 , alin. (1)).

Mai menţionez că informații cu privire la cuantumul indemnizației de hrană ce trebuie acordată salariaților nu se regăsesc nici în formularul ANAF, cod 112, „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Având în vedere acestea, l-am rugat pe domnul ministru, să-mi răspundă la următoarele întrebări:

  • cum se calculează indemnizația de hrană?
  • cum ar arăta simularea pentru un salariu minim pe economie, spre exemplu, de calcul a indemnizației?
  • este indemnizația de hrană exceptată de la impozitare? dacă nu, care sunt contribuțiile ce trebuie plătite pentru indemnizația de hrană, care este formula de calcul a lor și ce impozit pe venit trebuie plătit?

Am solicitat răspuns scris și vi-l voi prezenta de îndată ce îmi va fi comunicat.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *