Ministrul Educatiei Nationale, Pavel Nastase,

fotografie ©mediafax.ro

Potrivit OUG 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a fost completată la articolul 223, după alineatul (9), cu două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins:

„(91) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe perioada derulării activităţilor didactice/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.

(92)Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (91) se face prin Hotărâre a Guvemului.

Apreciind faptul că noul Guvern a majorat alocaţia bugetară pentru burse de la 83 lei la 201 lei (măsura ce are un impact pozitiv pentru ciclul de licenţa si masterat), la ciclul al III-lea de studiu (doctorat), aceasta măsura nu sprijină cu nimic studenţii doctoranzi, bursa doctorală rămânând la aceeaşi valoare.

În aceste condiţii, având în vedere prevederile art. 16 alin.(I) din Constituţia României potrivit căruia „cetăţenii sunt egali in faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, dar şi pe cele ale art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) din 0.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, conform căruia „principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea dreptului la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egal, la o remunerație echitabilă și satisfăcătoare”, l-am rugat pe ministrul Educației, prof. univ. dr. Pavel Năstase, să îmi comunice care sunt măsurile pe care intenționează să le adopte pentru a preveni o eventuală discriminare.

În răspunsul său, ministrul m-a asigurat că bursele doctorale vor crește în același timp cu celelalte categorii de burse, ajungând la următoarele cuantumuri:

pentru anii de studiu I și II – de la 1.050 de lei la 1.450 de lei
pentru anul al III-lea de studiu – de la 1.220 la 1.680

Găsiți la acest link răspunsul integral primit de la Ministerul Educației Naționale.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *