EDIT: Într-un răspuns semnat de către Ecaterina Andronescu, ministru al Educației, se precizează faptul că ministerul încearcă un control cât mai ferm al acestor manuale auxiliare înainte de a fi avizate, existând un număr de 15 criterii pe care acestea trebuie să le îndeplinească în urma unei evaluări ample făcută de o comisie complexă. Această comisie este formată din șase cadre didactice, ce fac parte din Comisiile Naționale de Specialitate sau sunt inspectori de specialitate în cadrul Inspectoratelor Școlare Județene. Mai mult, evaluatorii semnează un angajament prin care își asuma responsabilitatea în urma activității desfășurate, astfel încât pot fi identificați, punctual, cei care au avizat un manual auxiliar ce nu ar respecta întrutotul criteriile menționate anterior. Mai multe detalii găsiți consultând răspunsul integral pe siteul Senatului, la acest link.


În învățământul preuniversitar, manualele auxiliare continuă să creeze probleme, existând multiple situații în care acestea au fost contestate vehement.

Potrivit legii, aprobarea și avizarea auxiliarelor didactice este în sarcina Centrului Național pentru Evaluare și Examinare (CNEE), organism aflat în subordinea Ministerului Educației Național (MEN). Nota Nr. 4046/24.09.2018 emisă de CNEE arată că, spre exemplu, în lunile august-septembrie 2018 au fost depuse solicitări pentru avizarea a 665 de titluri de auxiliare didactice. Dintre acestea, 420 au îndeplinit condițiile pentru obținerea acordului MEN.

De asemenea, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar prevede că profesorul diriginte centralizează propunerile de auxiliare venite de la profesori, le prezintă adunării generale a părinţilor, care îşi dau sau nu acordul pentru utilizarea acestora.

Totuși, chiar dacă auxiliarele trec prin aceste filtre, în drumul lor spre destinatarul final – elevul, au existat, în ultima perioadă, numeroase semnale în spațiul public, legate de conținutul nepotrivit al acestora; am primit asemenea semnale inclusiv la cabinetul de parlamentar. În toate cazurile este reclamată lipsa de adecvare a conținutului la nivelul vârstei elevilor cărora le erau destinate, însă, totodată, erau prezentate și greșeli legate de conținutul propriu-zis al auxiliarelor. Ținând cont de această situație am rugat-o pe doamna ministru să îmi răspundă, punctual, la întrebarea:

În ce măsură are în vedere Ministerul Educației Naționale instituirea unui mecanism mai eficient de control al manualelor auxiliare și cum ar trebui să funcționeze acesta?

Am solicitat răspuns scris și îl voi publica de îndată ce îmi va fi comunicat.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *