fotografie © myiasi.blogspot.com

EDIT: În răspunsul formulat de către Ministerul Culturii se specifică faptul că nu există documentele care să ateste recepția celor nouă picturi realizate de către pictorul Sabin Bălașa și că o cerere de a fi puse la dispoziție toate documentele existente în acest sens a fost înaintată de minister către Direcția Județeană pentru Cultură Iași. Voi continua demersul în urma răspunsului primit de la structura respectivă. Puteți citi aici întregul răspuns semnat de Ioan Vulpescu, ministrul Culturii și Identității Naționale.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi deţine câteva opere de artă care necesită intervenţii de restaurare. Ca urmare a unui memoriu primit la Biroul meu senatorial, mi se solicită sprijinul în vederea identificării în arhiva ministerului a procesului verbal de recepţie a celor 9 (nouă) picturi create de către maestrul Sabin Bălașa, situate în Sala Paşilor Pierduţi, în spaţiile universităţii din Corpul A, după cum urmează:

  • Străbunii;
  • Legenda Dochiei;
  • Nunta cosmică;
  • Meşterul Manole;
  • Porumbeii;
  • Eminescu;
  • Luceafărul;
  • Moldova;
  • Generaţii.

Aceste picturi au fost realizate în perioada 1969-1979. De asemenea, în Corpul A există şi opera arhitectului francez Louis Blanc, construită în perioada 1893-1897, unde Universitatea nu deţine documente referitoare la fresca iniţială de pe tavanul Aulei „Gheorghe Asachi”.

Ţinând cont de cele prezentate, am rugat ministrul de resort să trimită Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi copii ale documentelor necesare în vederea iniţierii procedurii de restaurare a acestor opere de artă.

 

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>