EDIT: Într-un răspuns oferit de Ministerul Mediului, se preciezază faptul că documentul suplimentar este necesar doar pentru o anumită categorie de autovehicule, dacă nu rezultă deja din documentele pe care le are deja proprietarul. Conform ministerului, acest obstacol birocratic nu aduce riscuri de a se pierde prima de casare, în condițiile în care este necesar înaintea eliberării notei de înscriere. Citiți mai răspunsul complet semnat de ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.


Așa cum a anunțat Ministerul Mediului, din 5 aprilie a început Programul „Rabla”, destinat înnoirii parcului auto din România. Potrivit criteriilor stabilite în program, oricine poate beneficia de prima de casare și de ecobonusul acordate de stat, dacă autoturismul pe care dorește să-l caseze are peste opt ani vechime și dacă respectivul contribuabil nu înregistrează datorii la bugetul de stat.

Una din preocupările din actuala guvernare a fost aceea de a reduce birocrația, obiectiv asumat prin Programul de Guvernare. Există realizări în acest sens, de exemplu în privinţa simplificării relației contribuabililor cu fiscul, precum şi în alte domenii. Şi în ceea ce privește Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național (PSIPAN), criteriile de eligibilitate sunt clare și simple. Totuşi, cetățenii care doresc să beneficieze de acest program se împiedică de un obstacol major de natură birocratică.

Concret, pentru înscrierea în aplicația PSIPAN, anumitor categorii de proprietari de mașină – cei cu autoturisme ale căror cărți de identitate sunt mai vechi – li se cere să prezinte o adeverință eliberată de Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care să ateste prima înmatriculare a vehiculului lor. Această adeverință este cerută din cauza faptului că pe aceste cărți mai vechi de identitate a mașinii nu este trecută data primei înmatriculări într-o anumită rubrică (rubrica nr. 19). Trebuie menționat totuși faptul că pe aceste cărți mai vechi de identitate a mașinii sunt trecute, pe prima pagină, toate înmatriculările pe care le-a suferit autovehiculul în cauză şi aşa se întâmplă şi pe cărțile de înmatriculare noi; cu alte cuvinte, informația cerută există pe documentul pe care îl prezintă proprietarul mașinii, iar adeverința cerută nu aduce informații noi.

Pentru a obține respectiva adeverință, în județul Iași spre exemplu, termenul de eliberare este de 30 de zile. Așa că există multe cazuri în care, deși cetățenii au solicitat eliberarea de astfel de adeverințe când au fost anunțați de dealerii auto la care s-au înscris, acestea nu le-au fost eliberate nici după 10 zile, iar acum se văd în situația de a nu fi acceptați în Programul „Rabla”, de a pierde prima de casare și ecobonusul, dar și sume considerabile din avansul dat deja pentru achiziționarea unei mașini noi.

În aceste condiții, vă solicit doamnă ministru răspuns la următoarele întrebări:

  1. De ce este nevoie de un document suplimentar care să ateste prima înmatriculare, fapt deja înscris în cartea de identitate a mașinii, pe care se regăsesc, de altfel, succesivele înmatriculări pe care le-a suportat autovehiculul de la ieșirea din fabrică și până la casare?
  2. Cum poate fi eliminat acest obstacol de natură birocratică?

Solicit răspuns scris.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *