EDIT: Conform informațiilor furnizate într-un răspuns de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, sporul de noapte se oferă pentru activitatea prestată de către angajați în intervalul 22.00 – 06.00, și reprezintă 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Mai multe decât atât, în perioada 2017-2019, în răspunsul primit se precizează faptul că procentul respectiv se aplică pe salariul brut aflat în momentul efectuării orelor respective în intervalul 22.00 – 06.00. Mai multe detalii puteți găsi în răspunsul publicat pe siteul Senatului.


În conformitate cu Art. 20, alin. (1) și (2) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, personalul îşi desfăşoară activitatea între orele 22.00 şi 6.00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin trei ore de noapte din timpul normal de lucru. Aceeași prevedere se regăsește și în Art. 126 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu toate modificările și completările ulterioare.

Totuși, există cazuri în care s-au creat confuzii în privința interpretărilor prevederilor legislative legate de acordarea corectă a sporului de noapte.

Spre exemplu, conform unor sesizări primite la Cabinetul senatorial din Iași, sumele care au fost acordate ca spor pentru munca de noapte în anul 2017 nu au fost calculate prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază deținut în plată, ci la salariul bază de calcul aferent lunii decembrie 2016, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 99/2016, art. 1, alin. (2) pentru perioada ianuarie 2017- februarie 2017 și conform Ordonanței de Urgență nr. 9/2017, art. 1, alin. (1), pentru perioada martie 2017 – decembrie 2017.

În anul 2018 sumele acordate ca spor pentru munca de noapte au avut ca bază de calcul salariul de bază în plată la 31 decembrie 2017, majorat cu 25% în perioada 01 ianuarie 2018  –  31 decembrie 2018.

În anul 2019 sumele acordate ca spor pentru munca de noapte au avut ca bază de calcul salariul de bază în plată la 31 decembrie 2018.

În aceste condiții, l-am rugat pe domnul ministru să îmi aducă lămuririle necesare pentru a înțelege modalitatea de calcul a acestui spor:

  1. Care ar fi algoritmul legal corect de calculare și de acordare a sporului de noapte pentru personalul plătit din fonduri publice, în anii 2017, 2018 și 2019?
  2. Dacă legea privind acordarea sporului de 25% a fost adoptată și s-a aplicat începând din 2017, la ce salariu de bază ar fi trebuit să se raporteze calcularea sporului de noapte – la cel din 2017 sau la cel de la finele anului 2016? La fel, la ce salariu de bază ar fi trebuit să se raporteze calcularea procentului de 25% în 2018 și 2019?

Am solicitat răspuns scris și îl voi face public de îndată ce îl voi primi.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *