EDIT: În răspunsul semnat de către secretarul de stat Victor Opaschi, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, se precizează faptul că Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” are toată documentația depusă pentru renovarea și consolidarea și că aceasta a fost verificată și este conformă cu legislația în vigoare. În urma unor discuții suplimentare purtate la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale, am descoperit că există un context favorabil ca finanțarea renovării acestui lăcaș de cult să fie aprobată anul acesta. Mai multe detalii cu privire la răspunsul primit de la Secretariatul de Stat pentru Culte se pot găsi la acest link.


În municipiul Iaşi, printre monumentele istorice de mare importanţă pentru comunitate se numără şi una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe – Biserica „Sfinţii Atanasie şi Chiril”, cunoscută în oraş şi cu denumirea de „biserica din Muntenimea de Jos”, după numele uneia dintre părţile târgului Iaşi de odinioară.

Este una dintre bisericile de seamă ale oraşului, atât din punct de vedere arhitectural, fiind încadrată în stilul clasic, moldovenesc, cât şi pentru catapeteasma pe care o deţine, apreciată de specialişti ca fiind una dintre cele mai frumoase din Moldova. De asemenea, este demn de subliniat faptul că aici a funcţionat primul cor bisericesc şi, totodată, primul cor religios care a cântat în limba română din Moldova, înfiinţat de compozitorul vrâncean Gheorghe Burada, dirijor al Filarmonicii din Iaşi, pe 23 aprilie 1854.

Construit între anii 1670-1675, în vremea domniei lui Gheorghe Duca, acest locaş de cult este astăzi înscris în lista monumentelor istorice de categoria B, aflându-se sub stricta reglementare a legislaţiei din domeniu.

Din păcate, numai plasarea sa în această categorie nu este suficientă. În decursul istoriei sale, biserica a fost afectată de numeroase incendii şi cutremure, care i-au zdruncinat structura de rezistenţă. Cele mai grave probleme au fost semnalate după bombardamentele din cel De-al Doilea Război Mondial, dar şi după cutremurul din martie 1977. Din acest motiv, după acest mare cutremur biserica a fost închisă vreme îndelungată şi redeschisă abia după 1998, ca paraclis al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Iaşi. Menționăm că biserica nu este una parohială, neavând un sector arondat.

Conform ultimei expertize tehnice, în prezent Biserica „Sfinţii Atanasie şi Chiril” se prezintă în cel mai grav stadiu de degradare dintre toate monumentele istorice din Iaşi, având numeroase fracturi şi desprinderi, în special în zona turnului clopotniţă. De asemenea, conform aceleiaşi expertize, biserica se poate prăbuşi la primul cutremur.

Experţii care au verificat starea construcţiei apreciază că sunt necesare lucrări care să se realizeze în regim de urgenţă, pentru a evita colapsul. Este vorba, într-o primă fază, de încorsetarea cu lamele metalice şi bare tensionate împrejurul bisericii, la cotele +1m, +6m şi +9m, iar apoi de demararea propriu-zisă a lucrărilor de consolidare.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în speță art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, şi conform Normelor metodologice din 12 decembrie 2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr. 82/2001, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice.

Dată fiind această situaţie, care necesită măsuri şi intervenţie rapide, i-am rugat pe ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, și pe Victor Opanschi, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, să îmi comunice dacă instituţia pe care o conduc poate să aloce, în regim de urgenţă, fondurile necesare prevenirii colapsului în cazul acestui important monument istoric al Iaşului.

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>