EDIT: În urma răspunsului formulat de Ministerul Finanțelor Publice, se recomandă ca persoanele care lucrează în învățământ să fie angajate cu contracte individuale de muncă, astfel încât să se încadreze în prevederile legale pentru a putea lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în regim de plata cu ora, și de a fi impozitați conform prevederilor legale aflate în vigoare: contribuțiile sociale obligatorii datorate se calculează prin aplicarea cotei de 25%, respectiv 10%, asupra venitului lunar realizat. Mai multe detalii puteți citi în răspunsul complet publicat pe siteul Senatului, la acest link.


În urma modificărilor aduse legislației în luna decembrie a anului trecut, salariul minim brut se diferențiază, de la 1 ianuarie 2019, în funcție de studii, de vechime, pentru calculul contribuțiilor de asigurări sociale și de sănătate și în ceea ce privește calculul fondului pentru handicap, reglementat conform Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, după cum bine știm, salariul minim a devenit 2.080 lei, iar pentru cei care au studii superioare, 2.350 lei.

Există însă o serie de întrebări privind aspecte care nu au fost lămurite integral de actuala legislație. Codul Fiscal, la articolul 146, alineatul 51, prevede: „contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ”. La cabinetul parlamentar mi s-a comunicat, din mediul universitar, faptul că există o serie de neclarități cu privire la salarizarea personalului didactic care își desfășoară activitatea în regim de plata cu ora, căruia nu i se poate asigura o normă întreagă.

În contextul în care alineatul 52  al articolului citat anterior prezintă excepții ale alineatului 51, arătând că sunt categorii de persoane cărora, prin lege, li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, și în condițiile în care personalul didactic care lucrează în regim de plata cu ora își desfășoară activitatea pe baza unui contract individual de muncă, cu timp parțial, inegal, cu un tarif orar rezultat prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar, respectiv 167,333 ore pe lună în 2019, vă rog, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:

1) se impune calcularea și plata de către angajator, în numele salariatului care nu mai realizează alte venituri sau realizează venituri cumulate mai mici decât nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, a contribuțiilor pentru asigurări sociale și de sănătate la nivelul unui salariu minim brut pe țară garantat în plată și respectiv la ce nivel al acestui salariu?

2) dacă nu realizează un venit brut cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, personalului didactic asociat cu studii superioare, care desfășoară activități în regim plata cu ora, i se vor calcula contribuțiile sociale la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, de 2350 lei?

3) cum se calculează fondul pentru handicap, reglementat conform legii nr. 448/2006? La salariul de referință de 2080 de lei sau 2350 de lei?

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *