Foto Răzvan Chiriță - Mediafax

fotografie @ Răzvan Chiriță – Mediafax

EDIT: În răspunsul oferit de către Ministerul Transporturilor se specifică faptul că în prezent există un grup de lucru la care participă atât reprezentanți ai ministerului, ai ministerului pentru dialog social, ai inspectorilor auto, cât și ai școlilor de șoferi, care monitorizează implementarea Ordinului de Ministru nr. 733 / 2013. Acesta din urmă stabilește cadrul legal în care sunt pregătiți cursanții care doresc să susțină examenul pentru obținerea permisului auto. Răspunsul complet semnat de ministrul Alexandru-Răzvan Cuc este disponibil la link-ul următor.


În urma unor sesizări primite și înregistrate la Biroul Senatorial, circumscripția electorală nr. 24, Iaşi, ni se solicită implicarea în reglementarea pentru desfăşurarea mai bună a activităţii în şcolile de şoferi. Conform prevederilor OMT nr. 733/2013, pentru a deveni profesor de legislație rutieră, solicitantul trebuie să urmeze un curs organizat de un Centru de Formare Profesională, care să fie acreditat de Ministerul Transporturilor. Programele școlare ale acestor centre, conform art. 12, al. 1 din anexa 2, prevăd necesitatea efectuării unui număr de 90 de ore de pregătire teoretică pentru a devenit profesor de legislație rutieră, fără a se face referire la domeniul psihopedagogic.

Același Ordin spune că învățământul într-o școală de șoferi se face pe serii și grupe, iar într-o grupă pot fi 40 de cursanți; această prevedere este în contradicție cu principiile didacticii și cu Legea Învățământului, fiindcă experiența din școli și din universități ne arată că profesorii nu pot lucra în mod eficient cu grupe mai mari de 30 de studenți. În același timp, comisia de examinare este formată din trei persoane trimise în teritoriu de Ministerul Transporturilor care sunt ingineri mecanici, economiști, juriști, șefi de servicii sau directori din Minister, fără nicio pregătire pedagogică. Recent, Ministerul i-a obligat pe aceștia să aibă un Certificat de formator, dar acesta nu poate înlocui o pregătire pedagogică specializată. În condiţiile celor menţionate, se poate întâmpla ca instruirea şi examinarea să nu se desfăşoare în maniera cea mai eficientă.

Conform statisticilor, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește securitatea rutieră, fiind serios admonestată de organismele europene în acest sens. A fost elaborată pentru țara noastră „Strategia națională pentru siguranța rutieră 2011 – 2020”. Așadar, mai sunt trei ani în care trebuie să se implementeze corect această strategie, iar pregătirea noilor şoferi este un element esenţial.

În consecinţă, vă rugăm să ne comunicați ce măsuri intenționați să adoptați pentru îmbunătăţirea activităţii în şcolile de şoferi în general şi în mod deosebit în sensul pregătirii competente a celor care predau legislația rutieră în aceste școli. Cunosc propunerea Ministerului privind înfiinţarea unui Grup de lucru care să aibă în vedere rezolvarea unor probleme ale pregătirii viitorilor şoferi. Sunt interesat să aflu dacă acesta a început să funcţioneze şi dacă va lua în considerare şi cele semnalate.

De asemenea, vă solicităm să analizaţi oportunitatea ca activitatea din școlile de șoferi să fie manageriată/supravegheată de către trei ministere (Ministerul Transporturilor, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Interne) așa cum și activitatea școlilor se desfășoară pe trei planuri distincte (organizare, predare – învățare și examinare).

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *