Începem o nouă sesiune parlamentară într-un climat politic agitat; dincolo de zgomotul de pe scena politică, suntem datori să ne respectăm obligațiile pe care le avem fiecare, indiferent de partidul din care facem parte, în fața electoratului.

Așadar, fie că va continua guvernarea PSD sau orice alt tip de guvern se va institui în următoarea perioadă, executivul va trebui să țină cont de unele direcții pe care actuala guvernare le-a creionat, îmbunătățindu-le, completându-le acolo unde este cazul, dar să nu elimine măsuri care s-au dovedit bune și de care era mare nevoie.

Altfel, în plan extern, consider că trebuie menținută stabilitatea politică și geostrategică, prin întărirea atașamentului față de valorile și principiile europene, față de Uniunea Europeană în ansamblul ei și față de aliații noștri din NATO. În legătură cu recentul eveniment tragic din Afganistan, cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor în a condamna atacul terorist de la Kabul. Transmit sincere condoleanțe familiei celui decedat și grabnică însănătoșire celor răniți.

În plan intern, aș dori să insist asupra unor domenii în cazul cărora PSD a inițiat măsuri așteptate, măsuri al căror parcurs nu trebuie abandonat:

1.Continuarea implementării sistemului de mărire a pensiilor și salariilor, în cazul cărora încă există rămâneri în urmă, ce trebuie corijate până la aducerea lor la un nivel mulțumitor în comparație cu celelalte state ale UE.

2. Eliminarea unor disfuncționalități care încă există, chiar după intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare, cea care și-a propus și într-o bună măsură a reușit să determine o nouă viziune, mai echilibrată privind salarizarea. Dau un exemplu de situație care încă își așteaptă rezolvarea. Este necesară o echilibrare a nivelului de salarizare pentru directorii de muzee naționale, prin unele corecții aduse Legii salarizării unitare. În prezent, salariile acestora sunt, spre exemplu, mai mici decât cele ale directorilor de teatru sau chiar decât ale unor angajați ai muzeelor.

3. Păstrarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), care este atât de apreciat mai ales în zona rurală, cu eficientizarea mecanismelor de accesare și utilizare a fondurilor.

4. Faţă de progresul pe care l-a determinat guvernarea PSD în domeniul sanitar (mai ales în privinţa salarizării, dar şi în ceea ce priveşte investiţiile – un exemplu în acest sens fiind dotarea cu aparatură robotică la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu” din Iaşi), încă există deficienţe ale managementului sanitar, care determină disparități între spitale, cauzate tocmai de un management defectuos. Trebuie găsite mecanisme prin care managerii să fie aleși pe criterii corecte. Îmi exprim aici opinia fermă că politicul nu ar trebui să interfereze cu managementul spitalicesc. Cu acest prilej, salut măsurile ferme luate de doamna ministru Sorina Pintea privind sancționarea drastică în cazul nerespectării măsurilor de igienă, sterilizare și a utilizării biocidelor în unitățile sanitare, măsuri care pot diminua problemele legate de infecțiile nosocomiale.

5. În ceea ce privește învățământul superior, reiterez ideea pe care am expus-o și în sesiunile anterioare, că trebuie să găsim mecanisme pentru o finanțare care să țină seama mai clar de calitatea actului educaţional şi de cercetare, să ţină seama de ierarhizarea universităților. Un pas ȋnainte poate fi și acela al unei finanțări multianule a universităților. Pot fi folosite ȋn acest sens și rezultatele unui recent proiect dedicat mecanismelor de clasificare a universităților, derulat la nivelul ARACIS, al Ministerului Educației Naționale, astfel ca munca depusă ȋn acest proiect chiar să aibă efecte ȋn mediul academic. De asemenea, numărul de locuri scoase la admitere trebuie să fie ȋn continuare mai bine corelat cu nevoile de pe piața muncii, pentru că există încă domenii, cum este și zona IT, cu prea puține locuri. Nu în ultimul rând, din cauza deselor schimbări survenite la Ministerul Educației Naționale, modulele psihopedagogice și masteratele didactice au rămas chestiuni încă neclarificate legislativ, iar evaluarea şcolilor doctorale a tot fost amânată.

6. În privința învățământului preuniversitar, trebuie făcuți în continuare pașii necesari pentru pregătirea profesorilor în acord cu noile programe elaborate. De asemenea, există încă arii din învățământul preuniversitar slab acoperite cu personal calificat. Un exemplu ȋn acest sens este acela al disciplinei Informatică. Profesorii calificați nu intră în sistem, din cauza salariilor nemotivante față de sectorul privat IT, și cred că trebuie găsite soluții urgente pentru a avea cadre didactice bine pregătite, cu atât mai mult cu cât importanţa cunoştinţelor în domeniul informaticii este ȋn prezent una certă.

Acestea ar fi, așadar, câteva dintre aspectele şi măsurile de urmărit și de continuat, atât de noi, în plan legislativ, cât și de colegii din Guvern. Continuitatea în acțiune generează întotdeauna rezultate bune și stabilitate și cred că, în fond, acestea sunt lucrurile pe care ni le dorim cu toții.

 

Share this article with:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *